Szkło profilowe jest materiałem znanym także pod nazwami Profilit, vitrolit lub witrolit, dyle szklane, szkło kanałowe, u-glass ewentualnie ceowniki szklane. Jest ono, tak samo jak szkło płaskie, szkłem sodowo-wapniowo-krzemianowym, ale jego wyróżnikiem jest unikalny kształt w przekroju, dzięki któremu posiada ono wysoką wytrzymałość mechaniczną, co z kolei umożliwia wykonanie przeszkleń składających się praktycznie z samego szkła z niewielkim udziałem profili mocujących, stosowanych zazwyczaj po obwodzie wypełnianych nim otworów. Szkło profilowe produkowane jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy PN EN 572-7 i restrykcyjnymi normami producenta.

Szkło profilowe może być stosowane w układzie szklenia pojedynczego, podwójnego lub potrójnego. Możliwe do uzyskania wartości współczynnika izolacji cieplnej wahają się w zakresie:

Ug = 5,7 W/m2xK do nawet 0,62 W/m2xK.

Niższe wartości współczynnika Ug są osiągane poprzez zastosowanie szkła z powłoką niskoemisyjną, wkładek termoizolacyjnych w kilku typach lub dodatkowych warstw szkła.

Podobnie kształtuję się kwestia drugiego istotnego współczynnika decydującego o komforcie cieplnym budynku tzn. współczynnika całkowitej transmisji energii cieplnej określanego jako g lub solar factor (SF). Jego wartości w przypadku przeszkleń ze szkła profilowego mogą się kształtować w zakresie:

g (SF) = 0,70 do 0,10,

co oznacza, że całkowita ilość wpuszczanego przez przeszklenie do budynku ciepła niesionego z promieniowaniem słonecznym (ciepła) może być ograniczona nawet o 90 %. Jest to szczególnie istotne przede wszystkim w wypadku przeszkleń na elewacjach południowych, ale także wschodnich i zachodnich.

Równie istotnym elementem przeszkleń ze szkła profilowego jest wprowadzenie do budynku światła naturalnego w wersji rozproszonej. Stopień rozproszenia jest zależny od wersji szklenia i zastosowanej wkładki termoizolacyjnej. Najlepszy pod tym względem efekt zapewniają przeszklenia z pojedynczą lub podwójną wkładką termoizolacyjną firmy Wacotech. Wprowadzenie do budynku naturalnego światła w rozproszonej formie ma ogromnie pozytywny wpływ na samopoczucie i koncentrację osób w nim przebywających.

Standardowo szkło profilowe stosowane jest w układzie pionowym tzn. profile szklane ustawione są pionowo w otworze. W takim układzie istotnym elementem jest maksymalna wysokość szkła, którą dobiera się na podstawie tabel lub przy pomocy obliczeń statycznych.

Przy zastosowaniu specjalnych profili bocznych możemy także ułożyć szkło w otworze poziomo. Podtrzymujące każdą taflę szkła wsporniki pozwalają na zaprojektowanie otworów o praktycznie nieograniczonej wysokości. W tym wypadku maksymalna szerokość otworu, podobnie jak dla szklenie pionowego, określa się w oparciu o tabele lub obliczenia statyczne.

Systemy szkła profilowego